Segmentatiecriteria burgerlijke

1. Aansprakelijkheid Auto-Moto

1.1 Acceptatiecriteria

AEDES Verzekeringen aanvaardt of weigert een aangeboden risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie ervan :

 

Auto

 

 • De leeftijd van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder
 • Aantal jaren definitief rijbewijs van de verzekeringnemer en/of  de hoofdbestuurder
 • Vast adres en/of officiële woonplaats in België
 • Het schadeverleden gedurende de laatste 5 jaar van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder
 • Intrekking van het rijbewijs, dronkenschap van de verzekeringnemer/of de hoofdbestuurder
 • Opzeg, weigering of nietigverklaring van een polis bij één van de vorige verzekeringsmaatschappijen dat door de verzekeringsnemer en/of bestuurder werd onderschreven
 • Het voorstellen of opleggen door een vorige verzekeringsmaatschappij van een vrijstelling, een premieverhoging,…
 • Het type van voertuig (bijvoorbeeld sportwagen, bestelwagen)
 • Het gebruik van het voertuig: koerier- of sneldienst, taxi, verhuring op korte termijn, bezoldigd personenvervoer, leveringen aan huis, gebruik van transitplaat,…..
 • Het aantal KW
 • Wijzigingen aan het voertuig (bijvoorbeeld tuning)

Moto

 • De leeftijd van de verzekeringnemer en/of de gebruikelijke bestuurder
 • Aantal jaren definitief  rijbewijs van de verzekeringnemer en/of  de hoofdbestuurder
 • Het type en het aantal CC (verhouding kW/gewicht)
   

1.2 Tariferingscriteria

Voor het bepalen van het tarief, houdt Aedes Verzekeringen rekening met onderstaande criteria :

 • De leeftijd van de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurder
 • Het aantal jaren definitief rijbewijs van de verzekeringnemer en de hoofdbestuurder
 • BM system
 • De geografische zone op basis van de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer en/of de hoofdbestuurder
 • Premiesplitsing
 • Het KW van het voertuig

Voor het tarief van een verzekering BA Moto houdt Aedes Verzekeringen rekening met de onderstaande criteria :

 • De link met een BA Auto
 • De cilinderinhoud van het voertuig
   

1.3 Algemene segmentatiecriteria die voor alle producten van toepassing zijn en invloed hebben op het feit of een contract wordt voortgezet of niet.

 • Niet-betaling van de premie
 • Het verzwijgen van feiten of het meedelen van onjuiste informatie bij het onderschrijven van een contract
 • Het ontstaan van een juridisch geschil met de verzekerde alsook het zich niet gedragen als een goede huisvader door de verzekeringsnemen of verzekerde
 • Het zich voordoen van een schadegeval met verzwarende omstandigheden (o.a. maar niet beperkt tot :inbreuk rijbe¬wijs, strafbaar alcoholgebruik, aanwezigheid van een psycho¬trope stof (drugs of geneesmiddelen), het niet-aangeven van een schadegeval, vluchtmisdrijf
 • De schadelast  
   

2. Brandverzekering PAC AEDES  

2.1 Acceptatiecriteria

AEDES Verzekeringen aanvaardt of weigert een  risico op basis van de onderstaande criteria of op basis van een combinatie daarvan :

 • Type risico (huis/appartement/kantoren)
 • Waarde van het gebouw (maximum 750.000 €)
 • Historiek van de schadegevallen gedurende de laatste 5 jaar
 • Ligging van het risico: overstromingsgebied
 • Weigeren van caravans, houten chalets, handelszaken en apotheken
  Antecedenten (weigering maatschappij, opzegging wegens niet-betaling, opzegging wegens schade) 

2.2 Tariferingscriteria

Voor zijn tarief dat Aedes bij de intekening van een verzekering voor brand en diefstal toepast, houdt de maatschappij rekening met de onderstaande criteria:
 
A - Waarborg AEDES-PACK

 • De ouderdom van het gebouw
 • Fractionering van de premie
 • De hoedanigheid van de verzekeringnemer (eigenaar, huurder, bewoner)
 • De waarde van het gebouw en de inhoud ervan (op basis van het plaatsenstelsel of op basis van kapitaal)

 
B -  Waarborg diefstal

 • Ligging van het risico
 • De belending van het gebouw
 • De aanwezigheid van inbraakbeveiliging
 • De aanwezigheid van sieraden
 • De bewoning van het gebouw        

2.3 Algemene segmentatiecriteria die voor alle producten van toepassing zijn en invloed hebben op het feit of een contract wordt voortgezet of niet

 • Niet-betaling van de premies
 • Het verzwijgen van feiten of het meedelen van onjuiste informatie bij het onderschrijven van een contract
 • Het ontstaan van een juridisch geschil met de verzekerde alsook het zich niet gedragen als een goede huisvader door de verzekeringsnemer of verzekerde
 • De schadelast  
   

3. Aansprakelijkheid Leven

AEDES Verzekeringen aanvaardt of weigert een risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie daarvan :

 • Een brandverzekering PAC AEDES afsluiten (zie criteria AEDES-Brandverzekering PAC AEDES)
 • Het schadeverleden van de voorbije 5 jaar
 • Opzeg door een voorgaande verzekeringsmaatschappij van een contract dat door de verzekeringnemer werd aangegaan

 
Algemene segmentatiecriteria die voor alle producten van toepassing zijn en invloed hebben op het feit of een contract wordt voortgezet of niet

 • Niet-betaling van de premies
 • Het verzwijgen van feiten of het meedelen van onjuiste informatie bij het onderschrijven van een contract
 • Het ontstaan van een juridisch geschil met de verzekerde alsook het zich niet gedragen als een goede huisvader door de verzekeringsnemer of verzekerde
 • De schadelast        

4. Rechtsbijstand

AEDES Verzekeringen aanvaardt of weigert een risico op basis van onderstaande criteria of op basis van een combinatie daarvan :

4.1 De algemene segmentatiecriteria die van toepassing zijn voor alle producten die de acceptatie van het risico kunnen beïnvloeden

 • Het aantal geschillen (en de aard daarvan) waaraan de kandidaat-verzekeringnemer de voorbije vijf jaar werd blootgesteld, en het feit of er in die context al dan niet een advocaat is opgetreden
 • Het feit dat de kandidaat-verzekeringnemer weet heeft van een gebeurtenis die in de toekomst aanleiding zou kunnen geven tot een schadegeval
 • De omstandigheden waarbij de verzekeringswaarborg waarop de kandidaat-verzekeringnemer in het verleden bij een andere maatschappij recht had, door deze laatste werd opgezegd

4.2 De segmentatiecriteria die een invloed hebben op de tarifering.

In dit verband wordt alleen met het type van voertuig rekening gehouden :

 • Wagen
 • Moto /Bromfiets
 • Bestelwagen ≤ 3,5 ton
 • Oldtimer
 • Landbouwmachine

4.3 Algemene segmentatiecriteria die voor alle producten van toepassing zijn en invloed hebben op het feit of een contract wordt voortgezet of niet.

 •  Niet-betaling van de premies
 • Het verzwijgen van feiten of het meedelen van onjuiste informatie bij het onderschrijven van een contract
 • Het ontstaan van een juridisch geschil met de verzekerde alsook het zich niet gedragen als een goede huisvader door de verzekeringsnemer of verzekerde
 • De schadelast